Spolok zberateľov historických vojenských vozidiel